Privacyverklaring 

Lees onderstaande even aandachtig. Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd, heel fijn. Niemand wil natuurlijk ongewenste e-mail krijgen. Wanneer jij je inschrijft bij mij heb je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor. Het is wat technisch geneuzel, maar wij willen gaan voor positiviteit en dat kan alleen als beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Dus pak een bak koffie of thee en lees het even voor je akkoord geeft. 

Liefs Nathalia


Algemeen  

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van 19 x anders opvoeden aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verdergaat op onze website. 19 x anders opvoeden is statutair gevestigd aan Havenpoort 30, 2152EK te Nieuw-Vennep en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70861528. 19 x anders opvoeden is per e-mail te bereiken via info@19xandersopvoeden.nl en voor vragen over de privacyverklaring via privacyverklaring@19xandersopvoeden.nl  

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe 19 x anders opvoeden omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. 19 x anders opvoeden hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft 19 x anders opvoeden aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.  

De verwerking van persoonsgegevens door 19 x anders opvoeden valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 19 x anders opvoeden behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 april 2018.  

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens:  

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. 19 x anders opvoeden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan 19 x anders opvoeden geen contact met je opnemen. Daarnaast is 19 x anders opvoeden in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.  

Indien je geen persoonsgegevens aan 19 x anders opvoeden wilt verstrekken, is 19 x anders opvoeden niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat 19 x anders opvoeden niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou.  

Je kan je afmelden voor de nieuwsbrief van 19 x anders opvoeden door je af te melden via een van de twee links die in de bevestigingsmail van je aanmelding wordt gestuurd. De ene link is voor het afmelden van het verkrijgen van informatie over de specifieke cursus, de ander is afmelding in zijn totaliteit. de nieuwsbrief wordt 1 keer maand verstuurt.  

Cookies  

19 x anders opvoeden maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van 19 x anders opvoeden bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebookpixels. Facebookpixels houdt bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet 19 x anders opvoeden aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt 19 x anders opvoeden gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd. Zie voor een toelichting over cookies op deze website.  

Verwijzing naar andere websites  

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.  

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de 19 x anders opvoeden. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. 19 x anders opvoeden is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. 19 x anders raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.  

Doorgifte aan verwerkers en derden  

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door 19 x anders opvoeden zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 19 x anders opvoeden handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:  

  • ActiveCampaign, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.  
  • Kajabi, voor het faciliteren van de online-trainingen. Wanneer je een overeenkomst sluit worden je persoonsgegevens opgeslagen op de server van Kajabi, die tevens gevestigd is in de Verenigde Staten. 
  • PayPro, voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen. De betalingen en facturen worden door Kajabi in samenwerking met Paypro verwerkt. 


Met de bovenstaande bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 19 x anders opvoeden blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven. 

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als 19x anders opvoeden op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.  

Beveiliging  

19 x anders opvoeden heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.  

Jouw privacyrechten  

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.  

Indien je een klacht wil indienen over 19 x anders opvoeden met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar privacyverklaring@19xandersopvoeden.nl. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.